FAKTOR XIII AKTIVITA - ORIENTAČNĚ
Číslo výkonu:
96115
Autorská odbornost:
(818) laboratoř hematologická
Popis:
Orientační stanovení aktivity FXIII v plazmě metodou sledování rozpouštění koagula v močovině.
Čím výkon začíná:
Registrace vzorku plazmy v laboratoři.
Obsah a rozsah výkonu:
Vizuální hodnocení rozpustnosti koagula v močovině. Koagulum je vytvořeno v plazmě s přídavkem monojodoacetátu a Ca 2+.
Čím výkon končí:
Expedice výsledku žadateli ( PC nebo tisk výsledkového formuláře)
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 3/1 čtvrtletí
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 5
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 K2 2 4 nebo lékař s atestací z hematologie 26,81
Celkem: 26,81

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M2113 Plazma standardní 0,2 ml 97,00 19,40
M2343 CaCl2 0.0025 M 1 ml 5,30 5,30
25067 Zkumavka polystyrenová 10 bal 0,95 9,50
M0017 Špička k mikropipetě žlutá 0,2 ks 0,60 0,12
M0018 Špička k mikropipetě modrá 2 ks 0,20 0,40
M4005 Roztok fysiologický ml 0,2 l 0,06 0,01
M5671 Monojodoacetát sodný 20 mg 0,80 16,00
M5670 Močovina 5 M 30 ml 0,03 0,90
Celkem: 104,94 51,63

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0094 Pipeta automatická 5 80 4 100,00 % 8 000,00 0,18
Celkem: 8 000,00 0,18

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
79 16,40 95
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00