STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO TRYPSINOGENU (IRT) V SUCHÉ KREVNÍ KAPCE - NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY
Číslo výkonu:
93281
Autorská odbornost:
(815) laboratoř nukleární medicíny
Popis:
Imunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené cystické fibrózy na základě stanovení koncentrace imunoreaktivního trypsinogenu v suchých kapkách krve na filtračním papírku odebraných v rámci novorozeneckého screeningu. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2krát ve vztahu k jednomu porodu.
Čím výkon začíná:
Příprava vzorků k analýze.
Obsah a rozsah výkonu:
Příprava roztoků a reagencií, pipetace reagencií do reakčních jamek, inkubace, separace, měření, vyhodnocení a výpočet výsledků, kontrola kvality stanovení, vydání a archivace výsledků, úklid a likvidace odpadu.
Čím výkon končí:
Archivace výsledků.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 2/život novorozence nebo 2/porod
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 3
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

801 klinická biochemie 3,19

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

2 S2 3 3 0
1 J2 5 1 6,094
Celkem: 6,09

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M3022 Voda destilovaná 0,00143 l 0,63 0,2145
M5587 Dillution vessels 0,00143 bal 330 0,4719
M5586 Dispossable pipette tips 0,00143 bal 196 0,28028
M5585 Wash concentrate 0,00143 bal 1155 1,65165
M5584 Enhancement solution 0,00143 bal 2862 4,09266
M5583 Autodelfia IRT 12 plates 0,00143 bal 65843 94,15549
Celkem: 70 386,63 100,87

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0271 Automatic Immunoassay Systém Baby Screening"" 8 125000 6 100,00 % 2 500 000,00 15,19
Celkem: 2 500 000,00 15,19

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
122 10 132
Revize stavu výkonu Poslední revize dne