SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)
Číslo výkonu:
93124
Autorská odbornost:
(815) laboratoř nukleární medicíny
Popis:
Fluoroimunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené novorozenecké adrenální hyperplazie v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 3krát ve vztahu k jednomu porodu.
Čím výkon začíná:
Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu:
Příprava roztoků a reagencií, pipetace reagencií do reakčních jamek. Inkubace, separace, měření. Vyhodnocení a výpočet výsledků. Kontrola kvality stanovení. Vydání a archivace výsledků. Úklid a likvidace odpadu.
Čím výkon končí:
Archivací výsledků.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 3/život novorozence nebo 3/porod
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 9
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

801 klinická biochemie 3,19

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

1 J2 vyšetřující 5 3 18,282
Celkem: 18,28

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M4847 Zkumavka plastiková 1 ks 2,1 0,7
M4848 Nástavec pipetový žlutý 1 ks 0,3 0,3
M4849 Nástavec pipetový modrý 0,3 ks 0,09 0,3
M5225 Diagnostická soupr. pro st. 17-OHP v suché kr. kap 0,0017 bal 56963 96,8371
Celkem: 56 965,49 98,14

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0006 Analyzátor imunochemický v ceně 1 500 000,- 8 30000 6 100,00 % 1 500 000,00 22,66
Celkem: 1 500 000,00 22,66

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
139 29 168
Revize stavu výkonu Poslední revize dne