VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ
Číslo výkonu:
81753
Autorská odbornost:
(801) klinická biochemie
Popis:
Stanovení aktivity biotinidázy v suché krevní kapce speciálním kitem. Jedná se o semikvantitativní fluorimetrickou metodu, kdy enzym biotinidáza v krvi katalyzuje přeměnu biotin 6-aminoquinolin na fluorescenční produkt 6-aminoquinolin, jehož excitace je měřena na destičkovém readeru s fluorescenční detekcí. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky – matky, a to i v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství.
Čím výkon začíná:
Příjem vzorku a požadavku k vyšetření. Zadání do laboratorního informačního systému.
Obsah a rozsah výkonu:
Příprava vzorku, reagencií a přístroje k analýze, provedení analýzy. Přístroj je 5 min. v provozu pro proměření fluorescenční odezvy. Vyhodnocení výsledku kontroly a vzorku v rámci systému interní kontroly kvality. Interpretace výsledku.
Čím výkon končí:
Zápis do laboratorního informačního systému a jeho archivace. Pravidelná údržba přístrojového vybavení po skončení analýz.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 1/život
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 5
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 J2 5 5 30,47
Celkem: 30,47

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A008173 Biochemie paušál spotř. materiálu 1 1 1,21
A002633 SOUPRAVA DIAGNOSTICKÁ - NOVOROZENECKÝ SC-AKTIVITA BIOTINIDÁZY-PAUŠÁL 1 22,2 26,86
Celkem: 23,20 28,07

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A001441 Analyzátor imunochemický-otevř./uzavř.systém s menší kapacitou 6 62500 6 100,00 % 1 250 000,00 18,96
Celkem: 1 250 000,00 18,96

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
78 16 94
Revize stavu výkonu Poslední revize dne