VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH
Číslo výkonu:
81749
Autorská odbornost:
(801) klinická biochemie
Popis:
Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií.
Čím výkon začíná:
Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu:
Příprava vzorků ke stanovení, příprava roztoků, reagencií a přístrojů k analýze. Pipetace reakčních jamek, inkubace, separace. Analýza metabolitů na tandemovém hmotnostním spektrometru. Hodnocení výsledku série vyšetření včetně kontrol z hlediska analytické kvality. Biochemická a klinická interpretace výsledku. Vydání a archivace výsledků.
Čím výkon končí:
Archivací výsledků.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 3/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 7
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

1 J2 5,5 2 12,188
2 J1 analytik, biochemik 0 2 0
3 S2 laborant 0 2 0
Celkem: 12,19

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M0294 Špičky 2 ks 7,62 0,36
M5882 Mass Chrom Amino Acids and Acylcarnitines 0,001063 bal 52429 55,732027
M5883 Mass Check Amino Acids and Acylcarnitines 0,0032 bal 4469 14,3008
Celkem: 56 905,62 70,39

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0229 Tandemový hmotnostní spektrometr 6 400000 12 100,00 % 8 000 000,00 70,22
P0391 Puncher 6 25000 4 100,00 % 500 000,00 13,17
Celkem: 8 500 000,00 83,39

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
166 22 188
Revize stavu výkonu Poslední revize dne