VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH
Číslo výkonu:
81747
Autorská odbornost:
(801) klinická biochemie
Popis:
Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství.
Čím výkon začíná:
Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu:
Příprava vzorků ke stanovení, příprava roztoků, reagencií a přístrojů k analýze. Pipetace reakčních jamek, inkubace, separace. Analýza metabolitů na tandemovém hmotnostním spektrometru. Hodnocení výsledků série vyšetření včetně kontrol z hlediska analytické kvality. Biochemická a klinická interpretace výsledku. Vydání a archivace výsledků.
Čím výkon končí:
Archivací výsledků.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 2/život
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 7
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

1 J2 JVŠ 6 2 12,188
Celkem: 12,19

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M5883 Mass Check Amino Acids and Acylcarnitines 0,0032 bal 4469 14,3008
M5882 Mass Chrom Amino Acids and Acylcarnitines 0,001063 bal 52429 55,732027
M0294 Špičky 2 ks 7,62 0,36
Celkem: 56 905,62 70,39

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0391 Puncher 6 25000 4 100,00 % 500 000,00 13,17
P0229 Tandemový hmotnostní spektrometr 6 400000 12 100,00 % 8 000 000,00 70,22
Celkem: 8 500 000,00 83,39

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
166 22 188
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 9. 1. 2017 0:00:00