OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
Číslo výkonu:
63613
Autorská odbornost:
(633) gynekologie a porodnictví - skupina 3
Popis:
Resekce/vaporizace intrauterinních patologií (myom, polyp), resekce nitroděložního septa a nitroděložních adhezí, ablace endometria, Použití anestezie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.
Čím výkon začíná:
Pacientka je umístěna do gynekologické polohy, je provedena dezinfekce vulvy a pochvy. Do dutiny děložní je zaveden terapeutický hysteroskop s pracovním kanálem pro mechanický nástroj (nůžky,kleště) nebo elektrodu, případně 24 Fr. resektoskop s kličkou/vaporizační elektrodou (po příslušné dilataci hrdla děložního- dilatace je vykazována samostatně, jednorázové pomůcky- bipolární případně monoplární elektrody jsou vykazovány jako ZUM, operační pouzdro pro 3 mm hysteroskop je vykazováno jako ZUM pouze u ambulantního výkonu). Výkon může být proveden bez znecitlivění (3mm optické systémy) v místním znecitlivění nebo v celkové anestézii (samostatné kódy) při použití optických systémů nad 3 mm.
Obsah a rozsah výkonu:
Po zavedení elektrody do pracovního kanálu, případně vysunutí kličky/vaporizační elektrody resektoskopu je nožním pedálem aktivován generátor napětí. Cílový útvar/tkáň v dutině děložní je postupně krájena/vaporizována. Operační výkon v případě intrauterinní patologie do 2cm (polyp,myom) lze provést ambulantní formou - v běžné praxi ambulantního specialisty bez nutnosti zákrokového sálku. Operační výkon v případě intrauterinních patologií nad 2 cm (včetně ablace endometria, resekce septa děložního, fibrózních intrauterinních adhezí) je prováděn na zákrokovém sálku/operačním sále. Po rozkrájení útvaru dutiny děložní jsou zbytky vyjmuty za pomocí úchopových kleští zavedených pracovním kanálem terapeutického hysteroskopu, případně za pomoci kličky/vaporizační elektrody resektoskopu.
Čím výkon končí:
Intrauterinní operační výkon je ukončen vytažením terapeutického hysteroskopu/resektoskopu z dutiny děložní a následnou dezinfekcí pochvy. Odebraný bioptický materiál je odeslán k histopatologickému vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 2/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 75
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

604 dětská gynekologie 4,06

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 5 75 spec. kurz 774,24
Celkem: 774,24

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

11317 SÁČEK NA MOČ SM 02 1 ks 15,00 15,00
29858 STŘÍKAČKA INJ. 1 box 1,50 1,50
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
33977 Rukavice chirurgické sterilní 1 pár 9,40 9,40
M0692 Nádobka na histologii 2 ks 30,00 60,00
M5316 Bioptické kleště hysteroskopické 0,00333 ks 19 900,00 66,27
Celkem: 19 956,61 152,88

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

L0009 Roztok dezinfekční bezalkoholový 0,2 64,74
Celkem: 0,00 64,74

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0082 Pumpa distenční 3 10500 4 100,00 % 350 000,00 165,58
P0081 Kamera, zdroj světla, monitor 3 24000 4 100,00 % 800 000,00 378,47
M1525 Hysteroskop 3 5400 4 100,00 % 180 000,00 85,16
P0086 Pedál nášlapní 3 738 4 100,00 % 24 600,00 11,64
P0085 Kabel spojovací 1 480 4 100,00 % 16 000,00 21,46
P0084 Kabel napájecí 3 110 4 100,00 % 3 675,00 1,74
P0083 Generátor napětí elektrochirurgický 3 9000 4 100,00 % 300 000,00 141,93
Celkem: 1 674 275,00 805,98

ZUM:
Kód Název
A000706 Pouzdro pro 3mm hysteroskop
A000571 Elektroda typ dle obsahu výkonu

ZULP:
Kód Název
L0010 Purisol
72558 INFUSIO NATRII CHL.ISOT.INFUSIA

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 023,60 774,24 913,50 2 711
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00