MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
Číslo výkonu:
63561
Autorská odbornost:
(613) gynekologie a porodnictví - skupina 1
Popis:
Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným číslem výkonu.
Čím výkon začíná:
Výběr abradátu z krevních koagulí.
Obsah a rozsah výkonu:
Vložení materiálu do nádobky s 10% formalinem, fixace.
Čím výkon končí:
Označením nádobky, vyplněním průvodky, popisem materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměně.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: 1/1 měsíc
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

604 dětská gynekologie 4,06

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

20 L2 vyšetřující 5 15 79,64
Celkem: 79,64

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M0702 Nádobka s uzávěrem 2 ks 5,00 10,00
Celkem: 5,00 10,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

M1529 Síto vaginální malé v ceně 51 600,- 8 1032 4 100,00 % 51 600,00 1,94
Celkem: 51 600,00 1,94

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
11,94 79,64 91,35 183
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00