SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
Číslo výkonu:
63415
Autorská odbornost:
(603) gynekologie a porodnictví
Popis:
Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.
Čím výkon začíná:
Prostudováním dokumentace pacientky, určením datace těhotenství dle parametru CRL v I. trimestru těhotenství.
Obsah a rozsah výkonu:
Obsahem výkonu je: superkonziliární ultrazvukové vyšetření abnormality zjištěné při screeningovém ultrazvukovém vyšetření, nebo prenatální péče o riziková těhotenství, nebo provádění výkonů prenatální invazivní diagnostiky a terapie pod kontrolou ultrazvuku.
Čím výkon končí:
Vyhotovením písemné zprávy o provedeném výkonu. Nutná obrazová dokumentace jako doklad o provedení výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) /1 den; 10x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 těhotenství
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 40
Podmínky: Nutnost CERTIFIKÁTU ČGPS ČLS JEP. Poznámka k OF: V případě vícečetného těhotenství se zdravotní výkon vykáže vícekrát (dle počtu plodů).
Další odbornosti:
Kód Název Režie

604 dětská gynekologie 3,93

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 40 375,40
Celkem: 375,40

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A000070 Obrazová dokumentace 1 ks 1,60 1,60
A000057 EEG, EKG gel 0,1 250 ml 39,00 3,90
Celkem: 40,60 5,50

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

M0331 Sonograf II. typu včetně barev. doppler. techniky v ceně 7 000 000,- 5 350000 12 100,00 % 7 000 000,00 405,09
Celkem: 7 000 000,00 405,09

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
786 157,20 943
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00