SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 20. AŽ 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
Číslo výkonu:
63411
Autorská odbornost:
(603) gynekologie a porodnictví
Popis:
Screeningové ultrazvukové vyšetření k záchytu patologií ve II. trimestru těhotenství. Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.
Poznámka:
Čím výkon začíná:
Prostudováním dokumentace pacientky, určením datace těhotenství dle parametru CRL v I. trimestru těhotenství.
Obsah a rozsah výkonu:
Písemná zpráva musí zhodnotit: počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu a amnionicitu, vitalitu, biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC, FL a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu – EWF (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací těhotenství podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ - 603), morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“), lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky), množství plodové vody.
Čím výkon končí:
Vyhotovením písemné zprávy o provedeném výkonu. Nutná obrazová dokumentace jako doklad o provedení výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 den; 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 těhotenství
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 25
Podmínky: Poznámka k OF: V případě vícečetného těhotenství se výkon vykáže vícekrát (podle počtu plodů).
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 25 308,34
Celkem: 308,34

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena Body

A000070 Obrazová dokumentace 1 ks 1,60 1,60
A000057 EEG, EKG gel 0,1 250 ml 39,00 3,90
Celkem: 40,60 5,50

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0087 Sonograf s abdominální a vaginální sondou 5 45000 4 100,00 % 900 000,00 97,66
Celkem: 900 000,00 97,66

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
103,16 308,34 121,25 533
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 01.07.2021 0:00:00