RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT
Číslo výkonu:
37117
Autorská odbornost:
(910) psychoterapie
Popis:
Psychoterapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností).
Čím výkon začíná:
Studium dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Navázání kontaktu, rozhovor vztahující se k problematice pacientů, využití dynamiky skupinového dění a reedukativních psychologických postupů se zaměřením na pozitivní stimulaci dění v rodině, opakovaná setkání mohou probíhat i paralelně nebo následně po skupině dětí, analýza dění terapeuty, rozvaha stanovení dalšího postupu. Činnost směřuje k zvládání rodičovské role ve vztahu k problematice dítěte. Výkon vykazuji oba psychoterapeuti na jednoho pacienta.
Čím výkon končí:
Záznam do dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: 4/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 4
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

40 K3 JVŠ - PT 5 4 specializace v systematické psychoterapii 41,29
40 K3 JVŠ - PT 5 4 spec. kvalifikace v psychoterapii 41,29
Celkem: 82,59

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 82,59 13,52 96
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00