CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Číslo výkonu:
36022
Autorská odbornost:
(306) dětská a dorostová psychiatrie
Popis:
Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.
Čím výkon začíná:
Úvodním kontaktem s pacientem event. doprovodem, pozorováním.
Obsah a rozsah výkonu:
Explorace zaměřená na mezidobí, na vývoj symptomatologie, pozorování interakce, diagnostická a terapeutická rozvaha a terapeutické zásahy včetně indikované psychoterapie, úprava a změny medikace, stanovení dalšího vyšetřovacího postupu event. dalších opatření.
Čím výkon končí:
Potřebné administrativní úkony, pozvání na další návštěvu, zápis do dokumentace v rozsahu protřebném pro vyšetřujícího lékaře, případně zpráva.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 60
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 6 60 619,40
Celkem: 619,40

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 619,40 202,80 830
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00