INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
Číslo výkonu:
21623
Autorská odbornost:
(917) ergoterapeut
Popis:
Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.
Čím výkon začíná:
Přípravou místa/pracoviště, pomůcek, modelové činnosti.
Obsah a rozsah výkonu:
Individuální trénink funkčních schopností jedince pomocí terapeutických činností, kterými jsou především práce s kovem, dřevem, výroba keramiky. Pacient/klient si v průběhu výkonu terapeutické činnosti zlepšuje koordinaci a rozsah pohybu, svalovou sílu, obratnost, učí se plánování postupu činnosti, trénuje vytrvalost, řazení jednotlivých kroků činnosti, získává povědomí o bezpečnostních opatřeních i ergonomii práce, učí se ovládat specifické kompenzační či technické pomůcky, které potřebuje v důsledku disability. Činnosti mohou simulovat pracovní polohy, pozice a odhalit obtíže a omezení, která se projeví při jejich provádění. Výkon zahrnuje i aplikaci modelových činností. Výkon obsahuje aplikaci modelových činností s cílem diagnostiky funkčního potenciálu pacienta nebo následně v terapii jeho funkčních schopností a dovedností prováděných v běžném životě. Funkčními schopnostmi a dovednostmi jsou myšleny aktivity nejen denního života, ale i předpracovní a pracovní aktivity pacienta. K výkonu individuální ergoterapie s využitím dílen je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen.
Čím výkon končí:
Zhodnocením průběhu a záznamem do dokumentace, úklidem pomůcek a pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

90 S2 30 94,87
Celkem: 94,87

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A000344 Materiál pro ergoterapeutickou činnost 1 20,00 20,00
Celkem: 20,00 20,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0078 Základní vybavení dílny 10 5500 4 100,00 % 100 000,00 8,07
Celkem: 100 000,00 8,07

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
28,07 94,87 101,40 224
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00