SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Číslo výkonu:
15120
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.
Čím výkon začíná:
Obsah a rozsah výkonu:
Čím výkon končí:
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: bez omezení
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 0
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

603 gynekologie a porodnictví 3,93

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

Celkem: 0,00

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
0 0,00 0
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00