KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI
Číslo výkonu:
15119
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Vyšetření stolice na okultní krvácení přístrojem umožňujícím kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici a to nejméně od hladiny 15ug/g stolice (mikrogramů na gram stolice).
Čím výkon začíná:
Zapnutím přístroje
Obsah a rozsah výkonu:
Provedení analýzy vzorku stolice
Čím výkon končí:
Vypnutím přístroje a zaznamenáním výsledku vyšetření
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 5
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

603 gynekologie a porodnictví 3,93

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 5 46,92
Celkem: 46,92

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A084439 Sampling set (odběrová kalibrovaná lahvička a nástroj k odběru stolice) 1 25,00 25,00
A084440 Test k vyšetření hemoglobinu ve stolici 1 60,00 60,00
Celkem: 85,00 85,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A008304 Přístroj pro kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici 5 3932,5 0,1 90,00 % 39 325,00 40,96
Celkem: 39 325,00 40,96

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
173 16,40 189
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00