ENDOSKOPICKÁ SUBMUKÓZNÍ DISEKCE (ESD)
Číslo výkonu:
15024
Autorská odbornost:
(115) gastroenterologie - skupina 1
Popis:
Snesení povrchové neoplastické léze v trávicí trubici řezem v submukóze s použitím jehlového IT nože nebo jiného typu diatermického nože.
Čím výkon začíná:
Výkon navazuje na endoskopické vyšetření příslušného oddílu trávicí trubice. Začíná zhodnocením morfologie léze a určením jejího okraje. K tomu je použito endoskopu s vysokým rozlišením v kombinaci s chromodiagnostikou. Barvivo je rozprašováno sprejovací kanylou. V některých případech je nezbytné endosonografické vyšetření k posouzení hloubky invaze. K výkonu jsou indikovány neoplázie o průměru větším než 20 mm nebo neoplázie se známkami povrchové submukózní invaze.Výkon je proveden v analgosedaci, případně v celkové anestézii.
Obsah a rozsah výkonu:
Okraj neoplázie je označen koagulačními body pomocí diatermického nože. Distální konec endoskopu je opatřen průhledným nástavcem. Do submukózy pod neoplázii je injektorem aplikován roztok. Kolem vyzdvižené neoplázie je provedena cirkulární incize diatermickým nožem, která oddělí lézi od okolní zdravé sliznice. Následuje submukózní disekce, tj. řez submukózou diatermickým nožem. Řez může být dokončen polypektomickou kličkou. Resekovaná neoplázie je vybavena kličkou, extraktorem-tripodem nebo extraktorem -košíčkem. Krvácení ze spodiny je ošetřeno pomocí coagrasperu nebo klipy. Případná mikroperforace je uzavřena klipy.
Čím výkon končí:
Vybavený resekát je fixován na korkové podložce špendlíky. Je vyhotovena fotodokumentace pomocí endoskopu a záznamového zařízeni. Jsou požadovány 3 fotografie: Léze před výkonem, spodiny po výkonu a preparátu fixovaného na korku. Endoskop je po výkonu desinfikován.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí: 2/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 150
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 Provádí výkon- vyšetřující 6 150 Splnění podmínek odborné společnosti. 1 407,74
Celkem: 1 407,74

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

0052173 EXTRAKTOR - TRIPOD - 02679X(X=4,5,6,7) 1 FG-45L,U,FG-46L,U MAX.POUŽITÍ 30X 491,60 491,60
A001749 Nástavec distální na endoskop 0,1 ks 5 479,00 547,90
0058330 KLIČKA POLYPEKTOMICKÁ - JEDNORÁZOVÁ SD-240U-10(15,25); SD-210U-10(15,25) 1 ks 1 150,00 1 150,00
A001751 Kanyla sprejová 0,2 ks 3 777,00 755,40
A001750 Jehlový IT nůž 1 ks 9 680,00 9 680,00
0151500 INJEKTOR 1 NM-400L-0421 AŽ 0525; NM-400UY-0323 AŽ 0625 1 220,00 1 220,00
Celkem: 21 797,60 13 844,90

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

0000513 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10%, INJ 5X10ML 1 INJ SOL 5X10ML 10% 2 16,86
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 2 214,26
0065392 HYALGAN INJ SOL 1X2ML/20MG 2 1 543,00
Celkem: 0,00 1 774,12

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

M1541 Jednotka polypektomická 3 22000 4 100,00 % 220 000,00 248,26
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 100,00 % 40 000,00 45,14
M0189 Zdroj světla v ceně 100 000,- 3 10000 4 100,00 % 100 000,00 112,85
P0269 Kolonoskop 3 75000 4 100,00 % 500 000,00 629,34
Celkem: 860 000,00 1 035,59

ZUM:
Kód Název
0151649 Extraktor košíček 2,5mm/230 cm
0012892 APLIKÁTOR KLIPŮ ENDOSKOPIC.ROTAČNÍ ER 220.320.420 PRŮMĚR 10 MM, KLIPY STŘEDNÍ,STŘEDNĚ VELKÉ,VELKÉ

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
18 062 736,50 18 799
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00