OŠETŘENÍ HYPERKERATÓZ A PREULCERATIVNÍCH LÉZÍ U DIABETIKŮ
Číslo výkonu:
06130
Autorská odbornost:
(911) všeobecná sestra
Popis:
Preventivní ošetření dolních končetin u diabetiků s odstraněním hyperkeratóz a preulcerativních lezí (např. ragády, puchýře, abnormality nehtů) zabraňující následnému rozvoji diabetických ulcerací. Indikováno ošetřujícím lékařem u nemocných se syndromem diabetické nohy v anamnéze nebo u pacientů vysoce rizikových pro syndrom diabetické nohy.
Čím výkon začíná:
Při první návštěvě prostudováním doporučení ošetřujícího lékaře, dále kontaktem s pacientem, vysvětlením průběhu ošetření, prohlídka nohou a obuvi. Zhodnocení patologických změn na nohou - zjištění přítomnosti hyperkeratóz a preulcerozních lezí (např. patologické změny nehtů, ragády, puchýře).
Obsah a rozsah výkonu:
Ošetření hyperkeratóz: 1) Změkčení kůže přiložením gázy s inertním roztokem. 2) Snesení hyperkeratózy (mechanickým debridementem – skalpelem nebo bruskou). Ošetření patologických změn nehtů: 1) Pokud je pacient bez ulcerace, provádí se před ošetřením změkčení nehtů pomocí lázně. 2) Kleštěmi se následně provádí snesení volného okraje nehtové ploténky. 3) Patřičnou pomůckou (tupou sondou) se vyšetří nehtové valy k ozřejmění zarůstání nehtové ploténky. 4) Zabroušení nehtové ploténky pomocí brusky či jemného pilníku s patřičným tvarování nehtu. Ošetření ragád, puchýřů: 1) ošetření rány 2) desinfekce a použití vhodného antiseptického roztoku či lokálního krytí. Poučení pacienta a poučením pacienta o domácím ošetření nohou.
Čím výkon končí:
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Omezení frekvencí: 6/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 45
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

925 domácí péče 3,28
913 ošetřovatelská péče v sociálních službách 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

1 S2 všeobecná sestra s Certifikovaným kurzem v podiatrii pro všeobecné sestry (schválený MZ ČR) 3 45 S2 Certifikovaný kurz v podiatrii pro všeobecné sestry ( schválený MZ ČR) 129,37
Celkem: 129,37

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

0015877 Braunol 1x1000ml 0,001 0,21
Celkem: 0,00 0,21

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A000910 přístroj s mlhovým postřikem 6 1330 4 45,00 % 44 346,00 3,07
Celkem: 44 346,00 3,07

ZUM:
Kód Název
A000908 Čepičkové brusky hnědé (průměr 16 mm)
A000909 Čepičkové brusky hnědé (průměr 13 mm)
A000041 čepelka jednorázová
A000906 Kleště na nehty S304 s pružinkou
A000907 Hladítko se cpátkem

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
133 108,45 241
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00