OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Číslo výkonu:
05755
Autorská odbornost:
(006) klinická farmacie
Popis:
Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkon začíná:
Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem v kontextu zdravotnické dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta vzhledem k identifikovaným rizikovým faktorům/léčivům; zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta na základě plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem; zhodnocení subjektivních lékových obtíží ve vztahu k provedeným změnám v medikaci; zhodnocení dopadu změny medikace ve vztahu k laboratorním hodnotám; rozhodnutí o dalším farmakoterapeutickém postupu; rozhodnutí o termínu další kontroly medikace; poskytnutí informací ošetřujícímu lékaři; edukace pacienta na základě požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkon končí:
Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí: 2/1 hospitalizace
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
Podmínky: OF: 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře; v jednom dni 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 klinický farmaceut 5 20 praxe 5 let 170,632
Celkem: 170,63

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
171 62 233
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 2. 1. 2017 0:00:00