KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Číslo výkonu:
04040
Autorská odbornost:
(014) klinická stomatologie
Popis:
Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Čím výkon začíná:
Přijetí pacienta, odebrání anamnesy.
Obsah a rozsah výkonu:
Vyšetření pacienta, včetně vyhodnocení laboratorních a pomocných vyšetření, stanovení diagnosy, návrh terapie a dalšího postupu.
Čím výkon končí:
Poučení pacienta, písemná zpráva.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: BOM - bez omezení
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 45
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 A1,LIC ČSK 2 45 Osvědčení ČSK 383,922
Celkem: 383,92

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

61018 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 ks 68,43 0,707
M4958 Paušál za agregované výkony 1 0 0
Celkem: 68,43 0,71

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
385 172 557
Revize stavu výkonu Poslední revize dne