PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH
Číslo výkonu:
02222
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.
Čím výkon začíná:
Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, zapnutím inkubátoru, poučením pacienta či jeho doprovodu o správném odběru moče, odběrem moče.
Obsah a rozsah výkonu:
Zapnutí inkubátoru, ponoření testovací destičky do odebrané moče, uzavření testovací destičky do ochranného obalu a uložení testu do inkubátoru, inkubace 16-24 hodin, odečtení výsledku.
Čím výkon končí:
Vyhodnocením a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

001 všeobecné praktické lékařství 3,28
103 diabetologie 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 0 10 93,85
Celkem: 93,85

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A008412 Dip-slide test 1 32,00 32,00
Celkem: 32,00 32,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A008260 Inkubátor (kultivace dip-slide) 8 293 4 100,00 % 5 869,00 0,18
Celkem: 5 869,00 0,18

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
126 32,80 159
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00