RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Číslo výkonu:
02220
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Čím výkon začíná:
Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, kalibrací přístroje, přípravou reagencií, výtěrem z krku, přípravou analyzovaného vzorku.
Obsah a rozsah výkonu:
Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, odběr výtěru z krku odběrovým tamponem, extrakce antigenu, dávkování pufru do měřící kyvety, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, zápis výsledku do zdravotní dokumentace, likvidace použitého materiálu.
Čím výkon končí:
Vyhodnocením a zápisem do zdravotní dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

001 všeobecné praktické lékařství 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 5 46,92
Celkem: 46,92

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A002688 Souprava s kontrolním materiálem pro průkaz antigenu Strep A (50 ks) 0,02 1 vyšetření 4 235,00 84,70
Celkem: 4 235,00 84,70

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A002687 Přístroj pro přímé stanovení antigenu Strep A 10 3932,5 4 100,00 % 39 325,00 1,37
Celkem: 39 325,00 1,37

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
133 32,80 166
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00