NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU, POPŘÍPADĚ VŠEOBECNOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Číslo výkonu:
02200
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Jedná se o návštěvu novorozence nebo dítěte propuštěného po porodu z dlouhodobé lůžkové péče. Návštěva dětskou, popřípadě všeobecnou sestrou v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované péče v rodině. Vykazuje se 1krát na jedno rodné číslo, v případě potřeby opakovaně.
Čím výkon začíná:
Rozhovorem s matkou zaměřeným na zdravotní stav dítěte, komplexní ošetřovatelskou anamnézou dítěte, rodiny, prostředí.
Obsah a rozsah výkonu:
- sledování vztahu matky k dítěti a zručnosti matky i rodiných příslušníků - vyšetření dítěte -svalového tonusu, vyšetření fontanel, sledování fyziologických funkcí, reakcí dítěte na podněty - celkové vyšetření fyziologie dítěte pohledem, diagnostika: 1. dietního i pitného režimu dítěte i matky 2. hygieny dítěte i matky 3. podání informací týkajících se bezpečnosti dítěte - edukuce matky o koupání, oblékání, spánku, krmení, přenášení, o pobytu dítěte venku. Po celou dobu návštěvy rozmlouvá s matkou - tak získává cenné informace o dítěti.
Čím výkon končí:
Podáním informací o plánovaných aktivitách - preventivních prohlídkách, očkování a další edukace. Záznam o návštěvě do dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí:
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 60
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 S2 DS 0 60 172,50
Celkem: 172,50

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
173 196,80 369
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00