EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ ODMÍTNUTO
Číslo výkonu:
02161
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Vykazuje se: a) při podepsání negativního reverzu odmítnutí očkování nebo b) s vazbou na věk, kdy by mělo být základní očkování příslušnou očkovací látkou ukončeno podle vyhlášky o preventivních prohlídkách.
Čím výkon začíná:
Prostudováním dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu:
Edukace pacienta/zákonného zástupce o důvodech, smyslu očkování, seznámení s pravidelným očkováním a s možnostmi očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění a jejich zařazení do očkovacího plánu. Edukace o mechanizmu účinku očkovacích látek, možnostech výběru druhu očkovací látky (pokud taková možnost existuje). Seznámení pacienta /zákonných zástupců s průběhem očkování, možnými vedlejšími účinky.
Čím výkon končí:
Zápisem do zdravotní dokumentace o odmítnutí očkování , v případě pravidelného očkování vyplnění a podepsání negativního reverzu do zdravotní dokumentace pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 PLDD 30 281,54
Celkem: 281,54

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
282 98,40 380
Revize stavu výkonu Poslední revize dne