OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Číslo výkonu:
02130
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Čím výkon začíná:
Pozváním na očkování v určeném termínu. Seznámení pacienta, resp. rodičů, resp. zákonných zástupců s očkováním - důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce (pozn. klinické vyšetření před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování je u registrovaného pojištěnce obsahem kapitační platby).
Obsah a rozsah výkonu:
Objednání očkovací látky, skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce, příprava očkovací látky dle druhu očkovací látky a postupu doporučeného výrobcem, vlastní aplikace očkovací látky i.m. nebo s.c. t.j. desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu. Zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky, obddobně zapsání do očkovacího průkazu.
Čím výkon končí:
Krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta (přibližně 15 min.) po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 2/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

999 univerzální mezioborové výkony 3,38
001 všeobecné praktické lékařství 3,38

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 lékař 0 15 154,85
Celkem: 154,85

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M4974 Náklady spojené s pozváním k očkování 1 10,00 10,00
Celkem: 10,00 10,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
10,00 154,85 50,70 216
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00