ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Číslo výkonu:
02039
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Vstupní kritéria pacienta: BMI > 97. percentil nebo BMI 90.–97. percentil a jedna ze známek možných rozvíjejících se metabolických komplikací (hyperlipidémie či dyslipidémie, hypertenze, porucha glukózové tolerance). Respektive u dětí do 5-ti let hmotnostně výškový poměr. Výstupní kritéria pacienta: 1. Úspěšná redukce hmotnosti (snížení možnosti vzniku zdravotních rizik, pokles TK, snížení hladiny sérových lipidů a inzulínu, zlepšení psychického stavu dítěte). 2. Následující dlouhodobá dispenzarizace již v rámci preventivních prohlídek. 3. Prokázány sekundární příčiny obezity – další terapie primární příčiny. I po úspěšné redukci hmotnosti by měly být děti dlouhodobě kontrolovány v rámci preventivních prohlídek a dospívající předáváni do obezitologických poraden pro dospělé nebo 4. nespolupráce pacienta nebo rodiny.
Čím výkon začíná:
1. Podrobná anamnéza cíleně zaměřená k efektu navržených režimových opatření, včetně rodinné, sociální, pohybové aktivity a délky spánku.
Obsah a rozsah výkonu:
2. Zhodnocení subjektivních obtíží 3. Zhodnocení 3denního záznamu jídelníčku (prostý soupis všech přijatých potravin a tekutin během 3x24 hod) k posouzení dodržování doporučených opatření 4. Indikace nebo zhodnocení předcházejících vyšetření klinických a laboratorních. 5. Celkové objektivní vyšetření 6. Měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, obvodu pasu, hmotnostně výškového poměru/BMI a zařazení do percentilových grafů 7. Diagnostická rozvaha a zhodnocení efektu terapie 8. Rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně indikace dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření 9. Rozhodnutí o terapeutickém postupu, vytvoření či doporučení individuálního jídelního a pohybového doporučení 10. Edukační a terapeutický pohovor lékaře s pacientem a rodinou (jídelní a pohybové doporučení)
Čím výkon končí:
11. Rozhodnutí o termínu další kontroly 12. Zápis do zdravotní dokumentace
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den, max. 6/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8 8
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
264 96 360
Revize stavu výkonu Poslední revize dne