CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Číslo výkonu:
02033
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Čím výkon začíná:
Anamnézou nutnou k objasnění problému.
Obsah a rozsah výkonu:
První fysikální vyšetření nemocného, indikace nutných vyšetření včetně administrativy, dg. závěr. Dále vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález ev. léčba. Patří sem předoperační vyšetření.
Čím výkon končí:
Diagnostický závěr, navržení terapie, informace rodičům. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
149 49,20 198
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00