OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Číslo výkonu:
02032
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Preventivní prohlídka.
Čím výkon začíná:
Doplnění anamnezy od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu:
Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje, sec. pohl. znaků. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fys. vyšetření /včetně administr./. Poučení matky, výživa, režim. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s prevent. prohlídkou. Vyšetření moče, tlak, puls, barvocit + zraková ostrost, sluchu, posouzení psychosociálního vývoje v návaznosti na školní docházku u dívek menarché.
Čím výkon končí:
Diagnostický závěr ev. indikace dalších vyšetření, specifikace ev. dalšího dispenzárního sledování, zaměřuje se na ev. volbu povolání či návrh ZPS při ukončení školní docházky, vypracování epikrisy. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 40
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 0 40 375,40
Celkem: 375,40

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
383 131,20 515
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00