OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Číslo výkonu:
02022
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Preventivní prohlídka.
Čím výkon začíná:
Doplnění anamnezy od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu:
Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psyschomotorického vývoje. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fysik. vyš. /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti ev. dispenzarizace. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Během prevent. prohlídek do 1. roku, v 18ti měs., ve 3. letech a v 5. letech jsou prováděna tato vyšetření: protikřivičná profylaxe, puls AF screening fenylketonurie, orient. vyš. kyč. kloubu, vyš. sluchu, stav VF vývoj dentice, rozvoj řeči a sociálního chování, posouzení jemné a hrubé motoriky, zhodnocení výživy, vyšetření zraku, test k posouzení školní zralosti, vyš. moče, vyš. pohybového aparátu. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s preventivní prohlídkou.
Čím výkon končí:
Diagnostický závěr, ev. indikace nutných vyšetření, rozvaha nad zařazením, vyřazením, ev. pokračováním dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 50
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 0 50 469,25
Celkem: 469,25

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
477 164,00 641
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00