STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI
Číslo výkonu:
01445
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Čím výkon začíná:
Odběrem žilní či kapilární krve a zapnutím přístroje, následně vložením vzorku krve do přístroje.
Obsah a rozsah výkonu:
Spuštěním vlastní analýzy přístroje detekovaného vzorku krve a následné odečtení výsledku z display přístroje a tisk pro archivaci.
Čím výkon končí:
Vyhodnocení výsledku vyšetřovaného vzorku a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 4/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 5
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L2 2 2 9,65
Celkem: 9,65

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000095 Paušál PMAT k výkonu 01445 1 98,50 98,50
Celkem: 98,50 98,50

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0400 Reflektometr na stanovení HbA1c 5 1500 0,069 100,00 % 25 000,00 32,71
Celkem: 25 000,00 32,71

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
141 16,40 157
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00