KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Číslo výkonu:
01443
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkon začíná:
Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu:
Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkon končí:
Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 8/3 měsíce, 32/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 5
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
102 angiologie 3,28
107 kardiologie 3,28
202 hematologie 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

1 L2 3 5 24,13
Celkem: 24,13

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724,00 3,76
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6 246,00 124,92
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 1,18
Celkem: 7 206,00 129,86

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
167 16,40 184
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00