STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Číslo výkonu:
01441
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření.
Čím výkon začíná:
Desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu:
Odběr krve vpichem autolancety (kopíčka), nanesení kapky krve na reakční pole testačního proužku, vložením proužku do glukometru, a odečtením hodnoty glykemie. Ve výkonu jsou zahrnuty náklady na vlastní vyšetření, kalibraci a kontrolní vzorky. Výkon podléha mezilaboratorní kontrole kvality.
Čím výkon končí:
Zápisem hodnoty do dokumentece.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 2
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
003 LSPP 2,87
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 S2 zdravotní sestra 2 5,75
Celkem: 5,75

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 1,18
0085755 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ K TESTOVÁNÍ 0,02 TESTOVACÍ PROUŽKY KE GLUKOMETRU EB - G, BALENÍ 50K 300,00 6,00
Celkem: 536,00 7,18

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0064 Glukometr v ceně 1 000,- 3 50 0,9 100,00 % 1 000,00 0,06
Celkem: 1 000,00 0,06

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
13 6,56 20
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00