PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Číslo výkonu:
01211
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče všeobecného praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenu diagnózu demence.
Čím výkon začíná:
Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta. Pokud je to možné, tak verifikace údajů pohovorem s rodinným příslušníkem či pečující osobou. Prostudování dostupné dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu:
Fyzikální vyšetření včetně TK a hmotnosti. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP. Zhodnocení stavu pacienta a jeho mentálních funkcí. Zhodnocení efektu léčby event. návrh její úpravy, a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkon končí:
Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 2/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 20 187,70
Celkem: 187,70

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
188 65,60 253
Revize stavu výkonu Poslední revize dne