TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Číslo výkonu:
01210
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Standardizovaný test mentálních funkcí.
Čím výkon začíná:
Poučením a motivováním pacienta.
Obsah a rozsah výkonu:
Zadání testu a jeho provedením /Mini Mental State Exam/ Test obsahuje lO otázek a lO odpovědí a písemný projev pacienta.
Čím výkon končí:
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L2 vyšetřující 30 144,79
Celkem: 144,79

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
145 98,40 243
Revize stavu výkonu Poslední revize dne