NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Číslo výkonu:
01188
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci lékaře primární péče s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity.
Čím výkon začíná:
Odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování
Obsah a rozsah výkonu:
Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření.
Čím výkon končí:
Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra. Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 2/1 rok
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 25
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

603 gynekologie a porodnictví 3,93

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 25 234,62
Celkem: 234,62

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
243 82,00 325
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00