PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Číslo výkonu:
01185
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.
Čím výkon začíná:
Pohovorem s pacientem vedoucím ke zjištění aktuálních zdravotních potíží, specifikaci plánovaného operačního výkonu a jeho termínu a studiem pacientem předložené zdravotní dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Odběr komplexní anamnézy a zaznamenání změn od posledního klinického vyšetření, zejména aktualizace informací o farmakologické anamnéze, alergiích, intoleranci léčiv, abuzu alkoholu a jiných návykových látek. Upřesnění informací o předchozích operačních výkonech a pooperačních stavech se zaměřením na toleranci podané anestezie. Zjištění subjektivních potíží, včetně psychického stavu pacienta. Celkové fyzikální interní vyšetření pacienta. Interpretace provedených laboratorních a dalších komplementárních vyšetření přesně definovaných v Doporučeném postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony. Indikace eventuálních dalších nutných komplementárních či konziliárních vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu a eventuální zahájení léčebného postupu je-li třeba. Je žádoucí zařazení pacienta dle klasifikace ASA.
Čím výkon končí:
Zápis do zdravotnické dokumentace, vyhotovením zprávy o předoperačním vyšetření vč. výsledků všech komplementárních vyšetření a její předání pacientovi. Poučením pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,38

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 0 15 154,85
Celkem: 154,85

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 8,00
Celkem: 8,00 8,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 154,85 50,70 214
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00