NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Číslo výkonu:
01160
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby.
Čím výkon začíná:
Převzetím výzvy, jejím ověřením a zhodnocením nutnosti návštěvy. NETÝKÁ SE LSPP !!
Obsah a rozsah výkonu:
Jde o výkon v návštěvní službě v době po očekávaném nejzazším konci ordinační doby, tedy již v době odpočinku lékaře, který vyjíždí zpravidla ze svého bytu. Jde o ošetření stavu, které nesnese odklad do druhého dne. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazuje jako ZUM.
Čím výkon končí:
Zápisem do zdrav. dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 0
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,38

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

Celkem: 0,00

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000061 Paušál PMAT k výkonu 01160 1 100,00 100,00
Celkem: 100,00 100,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
100,00 0,00 0,00 100
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00