NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Číslo výkonu:
01150
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Čím výkon začíná:
Indikací návštěvy lékařem ev. pacientem.
Obsah a rozsah výkonu:
Návštěva praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu, nebo v případě nutné kontroly zdravotního stavu lékařem u pacienta, který se nemůže sám k lékaři dostavit. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazují jako ZUM.
Čím výkon končí:
Záznamem do dokumentace pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 0
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,38

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

Celkem: 0,00

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000060 Paušál PMAT k výkonu 01150 1 60,00 60,00
Celkem: 60,00 60,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
60,00 0,00 0,00 60
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00