STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI
Číslo výkonu:
01146
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkon začíná:
Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu:
Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkon končí:
Odečtením výsledku, diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 12
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

A084453 Kvantitativní imunologický test pro detekci D-dimeru 1 212 212
Celkem: 212,00 212,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
305 38 343
Revize stavu výkonu Poslední revize dne