ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Číslo výkonu:
01026
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.
Čím výkon začíná:
Pohovorem s pacientem a vysvětlením principu testu
Obsah a rozsah výkonu:
Provedením Mini-Cog testu a jeho vyhodnocením.
Čím výkon končí:
Zhodnocením výsledku testu,diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu. Poučením pacienta a zápisem do lékařské dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 15 127,974
Celkem: 127,97

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
128 48 176
Revize stavu výkonu Poslední revize dne