KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Číslo výkonu:
01025
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).
Čím výkon začíná:
Příprava a evnt. prostudování dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Pohovor s rodiči a zápis do dokumentace bez vyšetření pacienta.
Čím výkon končí:
Zápisem v dokumentaci o obsahu pohovoru a závěrem.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
48 32,80 81
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00