KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Číslo výkonu:
01024
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Čím výkon začíná:
Pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje zdravotních potíží a stavu od poslední návštěvy u lékaře.
Obsah a rozsah výkonu:
Zúžené vyšetření oproti cílenému směřující především k posouzení průběhu chronického onemocnění a /nebo/ průběhu léčby. Posouzení dalšího diagnostického a léčebného postupu. Diagnostický a posudkový závěr. Zajištění dalších potřebných vyšetření. Předpis léků a další administrativa + vyšetření před očkováním hromadným (individuálním).
Čím výkon končí:
Pohovorem s pacientem a vysvětlením dalšího diagnostického a léčebného postupu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 0 10 93,85
Celkem: 93,85

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 4,00
Celkem: 4,00 4,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
98 32,80 131
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00