Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 15120


Kód výkonu
15120 15120
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
BOM - bez omezení BOM - bez omezení
Omezení frekvencí
bez omezení bez omezení
Doba trvání
0 0
Popis
Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118. Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.
Čím výkom začíná
Obsah a rozsah výkonu
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
0,00 0,00 0,00
Přímé Režijní Celkem
0,00 0,00 0,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis