Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 15120


Kód výkonu
15120 15120
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,65
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,65
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
Popis
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince. Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Čím výkom začíná
Povinnost lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření. Povinnost lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu
Předání testu a vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po zpětném doručení testu jeho vyšetření pomocí testačního materiálu. Předání testu a vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po zpětném doručení testu jeho vyšetření pomocí testačního materiálu.
Čím výkom končí
Zhodnocení testu, seznámením probanda s výsledkem, zanesením do dokumentace a stanovením dalšího postupu, event. odeslání ke GE vyšetření. Ve výkonu je kalkulována odhadovaná ztráta nevrácených testů ve výši 15%. Zhodnocení testu, seznámením probanda s výsledkem, zanesením do dokumentace a stanovením dalšího postupu, event. odeslání ke GE vyšetření. Ve výkonu je kalkulována odhadovaná ztráta nevrácených testů ve výši 15%.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 77,56 praktický lékař
Celkem: 77,56
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 77,56 praktický lékař
Celkem: 77,56
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002502 Standardizovaný TOKS 1 ks 40 0,00 40
Celkem: 40,00 40,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002502 Standardizovaný TOKS 1 ks 40 0,00 40
Celkem: 40,00 40,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
117,56 7,76 126,00 30,20 156,00
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
117,56 7,76 126,00 30,20 156,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis