Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 15118


Kód výkonu
15118 15118
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU
Poznámka
Výkon vzniká na podnět pracovní skupiny pro Screening kolorektálního karcinomu a odpovídá konsensu pracovní skupiny na nutných změnách ve screeningu kolorektálního screeningu. Výkon lze vykázat pouze se souběžným vykázáním výkonu 15120 nebo 15121 informujícím o pozitivitě či negativitě screeningového testu. Výkon vzniká na podnět pracovní skupiny pro Screening kolorektálního karcinomu a odpovídá konsensu pracovní skupiny na nutných změnách ve screeningu kolorektálního screeningu. Výkon lze vykázat pouze se souběžným vykázáním výkonu 15120 nebo 15121 informujícím o pozitivitě či negativitě screeningového testu.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky
Doba trvání
15 15
Popis
Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a pacientům nad 55 let 1x za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121. Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a pacientům nad 55 let 1x za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121.
Čím výkom začíná
Výkon začíná výběrem pacienta z databáze a pozváním na screening ( pošta, ev.mail nebo sms) a pokračuje povinností lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření a screeningu. Eventuálně podáním informace o možnosti zvolit primární screeningovou kolonoskopii. Výkon začíná výběrem pacienta z databáze a pozváním na screening ( pošta, ev.mail nebo sms) a pokračuje povinností lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření a screeningu. Eventuálně podáním informace o možnosti zvolit primární screeningovou kolonoskopii.
Obsah a rozsah výkonu
Předání kazety pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření v POCT režimu, nebo laboratoři pacientovi. Vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po provedení analytické fáze v ordinaci v POCT režimu, nebo doručení výsledku testu z laboratoře následuje zhodnocení výsledku testu, seznámením probanda s výsledkem, a stanovením dalšího postupu.V případě negativního výsledku stanovení termínu dalšího vyšetření. V případě pozitivního testu poučení pacienta a jeho odeslání a objednání ke screeningové kolonoskopii ve screeningovém centru, vystavením žádanky a předpisem projímadla. Předání kazety pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření v POCT režimu, nebo laboratoři pacientovi. Vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po provedení analytické fáze v ordinaci v POCT režimu, nebo doručení výsledku testu z laboratoře následuje zhodnocení výsledku testu, seznámením probanda s výsledkem, a stanovením dalšího postupu.V případě negativního výsledku stanovení termínu dalšího vyšetření. V případě pozitivního testu poučení pacienta a jeho odeslání a objednání ke screeningové kolonoskopii ve screeningovém centru, vystavením žádanky a předpisem projímadla.
Čím výkom končí
Záznamem do lékařské dokumentace a vykázáním signálního výkonu 15120 nebo 15121, který podává informaci o tom, zda se jedná o pozitivní či negativní nález. Záznamem do lékařské dokumentace a vykázáním signálního výkonu 15120 nebo 15121, který podává informaci o tom, zda se jedná o pozitivní či negativní nález.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 140,77
Celkem: 140,77
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 140,77
Celkem: 140,77
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
140,77 49,20 189,97
Přímé Režijní Celkem
140,77 49,20 189,97
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis