Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 05755


Kód výkonu
05755 05755
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
006 klinická farmacie 0
Kód Název Pořadí
006 klinická farmacie 0
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
H - pouze při hospitalizaci H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
2/1 hospitalizace 2/1 hospitalizace
Doba trvání
20 20
Popis
Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře. Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkom začíná
Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem v kontextu zdravotnické dokumentace. Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem v kontextu zdravotnické dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu
Zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta vzhledem k identifikovaným rizikovým faktorům/léčivům; zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta na základě plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem; zhodnocení subjektivních lékových obtíží ve vztahu k provedeným změnám v medikaci; zhodnocení dopadu změny medikace ve vztahu k laboratorním hodnotám; rozhodnutí o dalším farmakoterapeutickém postupu; rozhodnutí o termínu další kontroly medikace; poskytnutí informací ošetřujícímu lékaři; edukace pacienta na základě požadavku ošetřujícího lékaře. Zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta vzhledem k identifikovaným rizikovým faktorům/léčivům; zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta na základě plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem; zhodnocení subjektivních lékových obtíží ve vztahu k provedeným změnám v medikaci; zhodnocení dopadu změny medikace ve vztahu k laboratorním hodnotám; rozhodnutí o dalším farmakoterapeutickém postupu; rozhodnutí o termínu další kontroly medikace; poskytnutí informací ošetřujícímu lékaři; edukace pacienta na základě požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkom končí
Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta. Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta.
Podmínky
OF: 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře; v jednom dni 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře. OF: 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře; v jednom dni 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 klinický farmaceut 5 20 170,632 praxe 5 let
Celkem: 170,63
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 klinický farmaceut 5 20 170,632 praxe 5 let
Celkem: 170,63
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
170,63 62,40 233,00
Přímé Režijní Celkem
170,63 62,40 233,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis