Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 04042


Kód výkonu
04042 04042
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE) KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
014 klinická stomatologie 1050
Kód Název Pořadí
014 klinická stomatologie 1050
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
015 ortodoncie 3,82
605 orální a maxilofaciální chirurgie 3,65
Kód Název Sazba režie
015 ortodoncie 3,82
605 orální a maxilofaciální chirurgie 3,65
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
BOM - bez omezení BOM - bez omezení
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
45 45
Popis
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem. Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Čím výkom začíná
Přijetí pacienta, cílená anamnéza. Přijetí pacienta, cílená anamnéza.
Obsah a rozsah výkonu
Konziliární nebo akutní vyšetření, na něž nemusí navazovat konkrétní výkon, zaměřené na konkrétní akutní problém na podkladě komplexního, ale orientačního vyšetření, léčebný záznam je stručný, obsahuje pracovní diagnózu, doporučení dalšího postupu léčby, případných diagnostických postupů. Konziliární nebo akutní vyšetření, na něž nemusí navazovat konkrétní výkon, zaměřené na konkrétní akutní problém na podkladě komplexního, ale orientačního vyšetření, léčebný záznam je stručný, obsahuje pracovní diagnózu, doporučení dalšího postupu léčby, případných diagnostických postupů.
Čím výkom končí
Písemná záznam o výsledku cíleného vyšetření. Písemná záznam o výsledku cíleného vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 A1,LIC ČSK 2 45 383,922 Osvědčení ČSK
Celkem: 383,92
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 A1,LIC ČSK 2 45 383,922 Osvědčení ČSK
Celkem: 383,92
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61018 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 ks 68,43 0,00 0,707
M4958 Paušál za agregované výkony 1 0 0,00 0
Celkem: 68,43 0,71
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61018 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 ks 68,43 0,00 0,707
M4958 Paušál za agregované výkony 1 0 0,00 0
Celkem: 68,43 0,71
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
384,63 171,90 557,00
Přímé Režijní Celkem
384,63 171,90 557,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis