Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02245


Kód výkonu
02245 02245
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den, 3/1 měsíc 1/1 den, 3/1 měsíc
Doba trvání
5 5
Popis
Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii. Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii.
Čím výkom začíná
Poučením zákonných zástupců dítěte. Zápisem požadavku do zdravotnické dokumentace, přípravou přístroje. Poučením zákonných zástupců dítěte. Zápisem požadavku do zdravotnické dokumentace, přípravou přístroje.
Obsah a rozsah výkonu
Vlastní měření přiložením sondy na pokožku dítěte. Vlastní měření přiložením sondy na pokožku dítěte.
Čím výkom končí
Vyhodnocením výsledku, zápisem do zdravotní dokumentace. Naplánováním další kontroly,ev. indikací doplňujících laboratorních vyšetření či odesláním dítěte k terapii. Vyhodnocením výsledku, zápisem do zdravotní dokumentace. Naplánováním další kontroly,ev. indikací doplňujících laboratorních vyšetření či odesláním dítěte k terapii.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 5 42,658
Celkem: 42,66
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 5 42,658
Celkem: 42,66
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008278 Transkutánní bilirubinometr 10 2000 4 0 25,00 % 39 900,00 0,26
Celkem: 39 900,00 0,26
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008278 Transkutánní bilirubinometr 10 2000 4 0 25,00 % 39 900,00 0,26
Celkem: 39 900,00 0,26
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
42,92 15,60 59,00
Přímé Režijní Celkem
42,92 15,60 59,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis