Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02240


Kód výkonu
02240 02240
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/život, v příp. nutnosti další zhodnocení 2/život 1/život, v příp. nutnosti další zhodnocení 2/život
Doba trvání
15 15
Popis
Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci. Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.
Čím výkom začíná
Vysvětlením účelu dotazníku rodiči, doprovázejícímu dítě. Vysvětlením účelu dotazníku rodiči, doprovázejícímu dítě.
Obsah a rozsah výkonu
Vyšetření navazuje na jednotnou preventivní prohlídku v 18 měsících. Zhodnocení psychomotorického vývoje se zvláštním zřetelem na vyhledání problémů typických pro PAS, vyplnění dotazníku a jeho zhodnocení. Rozhodnutí o dalším postupu, podrobné poučení rodiče, případné vydání doporučení k odbornému vyšetření. Vyšetření navazuje na jednotnou preventivní prohlídku v 18 měsících. Zhodnocení psychomotorického vývoje se zvláštním zřetelem na vyhledání problémů typických pro PAS, vyplnění dotazníku a jeho zhodnocení. Rozhodnutí o dalším postupu, podrobné poučení rodiče, případné vydání doporučení k odbornému vyšetření.
Čím výkom končí
Záznamem výsledku do zdravotní dokumentace, založením dotazníku do zdravotní dokumentace. Záznamem výsledku do zdravotní dokumentace, založením dotazníku do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 127,974
Celkem: 127,97
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 127,974
Celkem: 127,97
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
127,97 46,80 175,00
Přímé Režijní Celkem
127,97 46,80 175,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis