Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02230


Kód výkonu
02230 02230
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT) KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
003 LSPP 2,87
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kód Název Sazba režie
003 LSPP 2,87
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
6/1 čtvrtletí 6/1 čtvrtletí
Doba trvání
5 5
Popis
Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.
Čím výkom začíná
Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, přípravou reagencií, analyzovaného vzorku a kontrol. Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, přípravou reagencií, analyzovaného vzorku a kontrol.
Obsah a rozsah výkonu
Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, dávkování pufru do měřící kyvety, přidání vzorku nebo kontroly do kyvety s pufrem, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, případný tisk pro archivaci. Podléhá systému externí a interní kontroly. Nezahrnuty inkubace delší než 5 min. Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, dávkování pufru do měřící kyvety, přidání vzorku nebo kontroly do kyvety s pufrem, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, případný tisk pro archivaci. Podléhá systému externí a interní kontroly. Nezahrnuty inkubace delší než 5 min.
Čím výkom končí
Vyhodnocením a zápisem do dokumentace. Vyhodnocením a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 2 9,65
Celkem: 9,65
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 2 9,65
Celkem: 9,65
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000002 Paušál PMAT k výkonu 02230 1 67,00 0,00 % 67,00
Celkem: 67,00 67,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000002 Paušál PMAT k výkonu 02230 1 67,00 0,00 % 67,00
Celkem: 67,00 67,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0044 Přístroj pro kvant. stanov. CRP (QuikRead) 5 1500 0,2 0 100,00 % 25 000,00 11,28
Celkem: 25 000,00 11,28
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0044 Přístroj pro kvant. stanov. CRP (QuikRead) 5 1500 0,2 0 100,00 % 25 000,00 11,28
Celkem: 25 000,00 11,28
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
87,93 16,40 104,33
Přímé Režijní Celkem
87,93 16,40 104,33
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis