Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02222


Kód výkonu
02222 02222
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
103 diabetologie 3,28
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
103 diabetologie 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
10 10
Popis
Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii. Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.
Čím výkom začíná
Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, zapnutím inkubátoru, poučením pacienta či jeho doprovodu o správném odběru moče, odběrem moče. Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, zapnutím inkubátoru, poučením pacienta či jeho doprovodu o správném odběru moče, odběrem moče.
Obsah a rozsah výkonu
Zapnutí inkubátoru, ponoření testovací destičky do odebrané moče, uzavření testovací destičky do ochranného obalu a uložení testu do inkubátoru, inkubace 16-24 hodin, odečtení výsledku. Zapnutí inkubátoru, ponoření testovací destičky do odebrané moče, uzavření testovací destičky do ochranného obalu a uložení testu do inkubátoru, inkubace 16-24 hodin, odečtení výsledku.
Čím výkom končí
Vyhodnocením a zápisem do zdravotnické dokumentace. Vyhodnocením a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A008412 Dip-slide test 1 32,00 0,00 % 32,00
Celkem: 32,00 32,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A008412 Dip-slide test 1 32,00 0,00 % 32,00
Celkem: 32,00 32,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008260 Inkubátor (kultivace dip-slide) 8 293 4 0 100,00 % 5 869,00 0,18
Celkem: 5 869,00 0,18
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008260 Inkubátor (kultivace dip-slide) 8 293 4 0 100,00 % 5 869,00 0,18
Celkem: 5 869,00 0,18
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
126,03 32,80 158,83
Přímé Režijní Celkem
126,03 32,80 158,83
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis