Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02220


Kód výkonu
02220 02220
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Poznámka
- Strep A je vysoce citlivý marker pro přímé stanovení antigenu Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku -racionalizace terapie antibiotiky – možnost cílené léčby – antibiotikem první volby pro léčbu infekce Streptococcus pyogenes je penicilin -nástroj účelné farmakoterapie – omezení neúčelné ATB terapie, omezení nárůstu rezistence na ATB -znalost výsledku ihned, ještě během vyšetření pacienta v ordinaci - Str. pyogenes je nejčastějším původcem bakteriálních tonsilofaryngitid, pokud není správně léčen, způsobuje vznik sterilních následků (postižení kloubů, srdce, ledvin) - Strep A je vysoce citlivý marker pro přímé stanovení antigenu Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku -racionalizace terapie antibiotiky – možnost cílené léčby – antibiotikem první volby pro léčbu infekce Streptococcus pyogenes je penicilin -nástroj účelné farmakoterapie – omezení neúčelné ATB terapie, omezení nárůstu rezistence na ATB -znalost výsledku ihned, ještě během vyšetření pacienta v ordinaci - Str. pyogenes je nejčastějším původcem bakteriálních tonsilofaryngitid, pokud není správně léčen, způsobuje vznik sterilních následků (postižení kloubů, srdce, ledvin)
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
10 10
Popis
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře. Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Čím výkom začíná
Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, kalibrací přístroje, přípravou reagencií, výtěrem z krku, přípravou analyzovaného vzorku. Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, kalibrací přístroje, přípravou reagencií, výtěrem z krku, přípravou analyzovaného vzorku.
Obsah a rozsah výkonu
Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, odběr výtěru z krku odběrovým tamponem, extrakce antigenu, dávkování pufru do měřící kyvety, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, zápis výsledku do zdravotní dokumentace, likvidace použitého materiálu. Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, odběr výtěru z krku odběrovým tamponem, extrakce antigenu, dávkování pufru do měřící kyvety, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, zápis výsledku do zdravotní dokumentace, likvidace použitého materiálu.
Čím výkom končí
Vyhodnocením a zápisem do zdravotní dokumentace. Vyhodnocením a zápisem do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 5 46,92
Celkem: 46,92
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 5 46,92
Celkem: 46,92
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002688 Souprava s kontrolním materiálem pro průkaz antigenu Strep A (50 ks) 0,02 1 vyšetření 4 235,00 0,00 % 84,70
Celkem: 4 235,00 84,70
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002688 Souprava s kontrolním materiálem pro průkaz antigenu Strep A (50 ks) 0,02 1 vyšetření 4 235,00 0,00 % 84,70
Celkem: 4 235,00 84,70
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A002687 Přístroj pro přímé stanovení antigenu Strep A 10 3932,5 4 100,00 % 39 325,00 1,37
Celkem: 39 325,00 1,37
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A002687 Přístroj pro přímé stanovení antigenu Strep A 10 3932,5 4 100,00 % 39 325,00 1,37
Celkem: 39 325,00 1,37
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
132,99 32,80 165,79
Přímé Režijní Celkem
132,99 32,80 165,79
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis